Despre noi - Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov" Bacău

Despre noi

Date tehnice generale

Amplasamentul Centrului de Afaceri şi Expoziţie Bacău este situat în partea de Vest a Municipiului Bacău, pe Calea Dr. Alexandru Safran nr. 145,  strada care continua DN 11, ce leagă Municipiul Bacău de Oneşti.

 

Suprafaţa terenului pe care este construit Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău este de aproximativ 5.8 ha din care:

Built-up area: 0,58 ha
Set area: 1,11 ha
Platform, walkway area: 0,25 ha
Drive, parking area 1,20 ha
Grass plot and parkland area: 2,97 ha

Terenul pe care s-a amplasat Centrul de Afaceri şi Expoziţie este situat la intersecţia DN 11 cu străzile Arcadie Septilici şi Gen. Ştefan Guşă. Vecinătăţile sunt următoarele:

– la N: (spre Oneşti) intersecţia acestuia cu Str. Arcadie Şeptilici şi Gen Ştefan Guşe, iar dincolo de intersecţie o staţie de distribuţie carburanţi „Lukoil”;

– la E: Str Arcadie Şeptilici şi dincolo de aceasta terenuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale;

– la S şi V: terenuri şi construcţii aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.

În partea de S-V a amplasamentului, fără a se învecina însă cu acesta, se află zona  Aeroportului Internaţional „George Enescu” Bacău, în prezent acesta derulând un proiect de modernizare şi extindere cu o durată de execuţie de 30 luni, ce va cuprinde un terminal nou de 9.000 mp, un nou turn de control şi o parcare modernă cu o capacitate de peste 1.000 locuri.

Datorită apropierii de viitoarea arteră de legătură dintre DN 11 şi DN 2, propusă prin investiţia „Varianta de ocolire VEST a Municipiului Bacău” zona prezintă oportunităţi deosebite de dezvoltare.

Terenul pe care s-a executat construcţia obiectivului CAE era liber de construcţii.

Locaţia găsită pentru amplasarea investiţiilor CAE a fost una dintre cele mai favorabile din Municipiul Bacău. Este situată în vecinătatea a două drumuri importante (E 85 şi DN 11), în aproprierea Aeroportului Internaţional (4 km) şi a Gării din Bacău (1 km), cu acces foarte uşor la teren și cu distanţe scurte până la magistralele de utilităţi din zonă.

Scopul proiectului

Dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri băcăuan şi regional prin construirea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri complexe şi moderne cu funcţiuni multiple. CAE a fost construit în urma cererii de finanţare depuse de Primăria Municipiului Bacău pentru Proiectul „Centrul de Afaceri şi Expoziţie Bacău” în cadrul Programului PHARE CES 2004-2006  – Proiecte mari de infrastructură regională.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

*             Condiţiile performante, la standarde europene, pentru organizarea pieţelor regionale, naţionale şi internaţionale;

*           Mai multe pieţe/târguri şi expoziţii organizate în Bacău;

*             Târgurile şi expoziţiile nu vor mai fi organizate în locaţii ce nu oferă condiţii optime şi profesionale, în consens cu standardele UE;

*             Condiţii preliminare suplimentare pentru dezvoltarea economică pe orizontală, prin încurajarea serviciilor conexe (servicii de consultanţă, comerţ, turism etc) şi a producţiei auxiliare pentru mari companii;

*             Structură de sprijin pentru strategia administraţiei locale privind dezvoltarea Municipiului Bacău pe axa Est-Vest, dar şi pentru dezvoltarea business-ului local în general şi a afacerilor promovate de IMM aflate în faza de start-up;

*             O infrastructură de afaceri de care pot beneficia investitorii interesaţi pe viitor de Zona Metropolitană Bacău sau Regiunea Nord-Est;

*             CAE acordă servicii judeţelor din întreaga Regiune Nord-Est: oferă oportunităţi pentru întâlniri de afaceri, târguri şi expoziţii, pentru activităţi de consultanţă, formare şi instruire profesională, pentru seminarii şi conferinţe la nivel regional;

*             Funcţiile şi obiectivele CAE sunt în acord cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, cu axele prioritare ale unor Programe Operaţionale Sectoriale, cum ar fi: Creşterea Competitivităţii Economice, Progamul Operaţional Regional, Dezvoltarea Resurselor Umane şi Mediu.

 

Rezultatele proiectului:

Creşterea pieţelor şi a numărului de expoziţii din Municipiul Bacău cu peste 25% în primii 3 ani de activitate;

Creşterea suprafeţei ocupate de participanţi pentru pieţele deja existente cu aproximativ 30% în primii 3 ani de activitate;

Creşterea numărului de participanţi locali, regionali, naţionali, la nivel local, la activităţile centrului, cu aproximativ 30% în primii 3 ani de activitate;

Dublarea numărului de companii străine care vor participa la evenimentele organizate de Centru (în primii trei ani);

Gradul de ocupare mediu anual pentru Complexul Expoziţional (cele două module) şi Centrul de Marketing şi Afaceri – min. 40%;

Rata de eşec pentru firmele incubate ce părăsesc sistemul, va fi sub 10%;

Grad de ocupare de 100% / an pentru Incubatorul de Afaceri şi cele 24 de module ale sale, începând cu al doilea an de activitate a Centrului;

Creşterea cu 20% anual a numărului operatorilor economici ce îşi vor îmbunătăţi performanţele economice şi indicatorii, graţie serviciilor de asistenţă şi consultanţă oferite de Centru.

 

Beneficiile proiectului – categorii:

1. Beneficii economice

*  Rata de creştere a cifrei de afaceri a firmelor mici şi a IMM-urilor din municipiu şi judeţ;

*  Creşterea numărului de contracte comerciale directe între reprezentanţii mediului de afaceri din Bacău şi partenerii de afaceri regionali, străini sau români;

*  Creşterea numărului de expoziţii şi târguri cu 25% în primii 3 ani de activitate a CAE;

*  Creşterea numărului de zone ocupate de participanţi la expoziţii şi târguri cu aproximativ 30% în comparaţie cu anul 2004 (în primii 3 ani de activitate);

*  Creşterea numărului de participanţi locali, regionali şi naţionali, la evenimente organizate de CAE cu aproximativ 30% (3 ani);

*  Dublarea numărului de companii străine care să participe la evenimente tradiţionale organizate de CAE;

*  Creşterea numărului de companii care îşi îmbunătăţesc performanţele şi indicatorii economici datorită serviciilor de asistenţă oferite de consultanţii speciali ai CAE;

*  Dezvoltarea turismului (locuinţe cu un grad mai mare de utilitate decât în prezent).

2. Beneficii sociale

Crearea de noi locuri de muncă (960 în 20 de ani doar cu ajutorul Incubatorului de Afaceri, conform unui studiu efectuat la depunerea cererii de finanţare).

Scăderea şomajului prin generarea de efecte economice indirecte.

Crearea temporară a aproximativ 200 locuri de muncă datorită implementării proiectului.

Îmbunătăţirea generală a standardului de viaţă a comunităţii locale datorită efectelor economice şi sociale generate.

Scăderea migraţiei specialiştilor tineri prin crearea de alternative economice locale viabile.

 

Bugetul şi durata proiectului:

Valoarea totala a investiţiei – 13.866.962 euro, din care:

Contribuţie locală                                           – 5.335.102 €

Phare                                                               – 4.740.000 €

Fond naţional                                                  – 1.580.000 €

TVA ne-eligibil                                                 – 2.211.860 €

(acoperite de la bugetul de stat, corespunzător cu OMFP nr. 454/16.04.2007)

Perioada de construcţie a structurii a fost de 36 de luni. Termenul de finalizare a construcţiilor şi recepţia finală: aprilie 2011.

15.

Grupurile ţintă majore şi specifice:

–  Mediul de afaceri din judeţul Bacău şi Regiunea Nord-Est;

Mediul de afaceri din România şi Uniunea Europeană, incluzând companii naţionale, internaţionale şi multinaţionale;

–  Administraţiile locale şi instituţiile publice din judeţul Bacău şi Regiunea Nord-Est;

–  Companii aflate în faza de start-up, microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) – la nivel local şi regional, mari întreprinderi, companii la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

–  Alte organizaţii: organizaţii profesionale, organizaţii non-guvernamentale;

–  UNIVERSITĂŢI – universităţile locale: Universitatea „Vasile Alecsandri”, Universitatea „George Bacovia”, etc. ;

–  Comunitatea locală: persoane fizice, stakeholderi, cercetători, lideri politici.

 

Relevanţa GRUPURILOR ŢINTĂ:

Facilităţi moderne şi complexe de afaceri, ce vor permite dezvoltarea IMM / micro-întreprinderilor din judeţul Bacău şi Regiunea Nord-Est;

Există locaţii pentru antreprenorii care doresc să înceapă o afacere nouă, dar nu îşi pot permite un sediu;

Se instituie în sine ca un instrument integrat de asistenţă pentru IMM / microîntreprinderi în procesul de dezvoltare, prin oferirea, la cerere, a unui pachet de servicii pentru dezvoltarea afacerilor;

Spaţii corespunzătoare pentru organizarea pieţelor, expoziţiilor, conferinţelor naţionale şi internaţionale, instruirilor profesionale etc;

Este un instrument în procesul de schimbare a mentalităţii, de la cel de asistat la cel de “pot face”.

Descrierea investiţiei

Plecând de la obiectivele specifice ale dezvoltării regionale, această investiţie va contribui la “dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale de afaceri” prin scopul său, adică:

„Dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri băcăuan şi regional prin construirea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri complexe şi moderne cu funcţiuni multiple”