Juridic - Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov" Bacău

Juridic

Decizie AGA

31.01.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Hotărârea nr. 7/31.01.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău” S.A., întrunită în temeiul prevederilor legale,

Hotărăşte:

             Art 1.  Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013; se aprobă aplicarea prevederilor Ordonanței 109/2011 la SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA; se aprobă lista de investiții care se vor efectua în anul 2013; se aprobă modificările la statul de funcții și organigrama societății; se aprobă completarea obiectului de activitate a societății; se aprobă actualizarea și completarea tarifarului.

 

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIi BACĂU SA convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR în ziua de 15.05.2012 ora 13.00, la sediul Societăţii din Bacău, cal. Dr. Alexandru Șafran, nr. 145, judeţul Bacău.

Convocator AGA 15.05.2012

ANUNȚ

Datorită impunerii de către R.A. MONITORUL OFICIAL a unor detalii procedurale mai de durată decât cele prognozate referitoare la publicarea convocării AGOA în Monitorul Oficial, pentru respectarea prevederilor legale propunem modificarea datei de convocare AGOA, dupa cum urmează:          

            CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR în ziua de 20.03.2012 ora 13.00, la sediul Societăţii din Bacău, cal. Dr. Alexandru Șafran, nr. 145, judeţul Bacău.
            Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării generale ordinare a acţionarilor la prima convocare, aceastea se convoacă în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 22.03.2012, ora 13.00.
            Ordinea de zi rămâne neschimbată.

 

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIi BACĂU SA convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR în ziua de 14.03.2012 ora 13.00, la sediul Societăţii din Bacău, cal. Dr. Alexandru Șafran, nr. 145, judeţul Bacău.

CONVOCATOR AGA 14.03.2012