Servicii - Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov" Bacău

Servicii

Pavilioane pentru expozții

Centrul de Afaceri și Expozițional “Mircea Cancicov” Bacău dispune de două Pavilioane pentru expoziţii (M1, M2), ce se întind pe o suprafață totală de 6.076 m2. Suprafaţa de expoziţie necesară este organizată în două module care pot funcţiona independent sau împreună în funcţie de solicitări.

 

Pavilion Expoziţional – Modulul 1 (Ac: 2.348,0 mp; Ad: 3.313,0 mp)

Suprafaţa de expunere şi anexele sunt distribuite într-un volum P+1E, astfel:

Parter:

– hol primire şi informaţii;

– spaţiu pentru expunere;

– café-bar cu oficiu;

– grup sanitar;

– spaţiu pentru depozitare exponate;

– centrala termică şi centrala de ventilaţie;

– tablou electric general, cameră sprinklere;

– scările de accces la supantă.

Supantă :

– spaţiu pentru expunere ;

– legătura cu centrul de conferinţe şi cu modulul 2 ;

– scară de evacuare direct spre exterior.

Din punct de vedere al soluţiei constructive modulul de expunere este alcătuit dintr-o structură metalică cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat. Conformaţia este următoarea : 16 travei de 5,00 m şi 2 deschideri de 21,00 m şi respectiv 7,00 m. Dimensiuni: L 80,78 x l 28,82 m.

Înălţimea parterului este de 4,00 m, iar a supantei de 3,50 m.

Cota 0,00 = 189,00, înălţimea maximă = 10,20 m.

Acoperirea spaţiilor s-a făcut cu o structură metalică formată din ferme curbe dispuse în axele traveilor.

 

Pavilion Expoziţional – Modulul 2 (Ac: 1.916 mp ; Ad : 2.763,0 mp)

Suprafaţa de expunere şi anexele sunt distribuite într-un volum P+1E, astfel:

Parter:

– hol primire şi informaţii;

– spaţiu pentru expunere;

– café-bar cu oficiu;

– grup sanitar;

– spaţiu pentru depozitare exponate;

– centrala termică şi centrala de ventilaţie;

– tablou electric general, cameră sprinklere;

– scările de accces la supantă.

Supantă :

– spaţiu pentru expunere ;

– legătura cu centrul de conferinţe şi cu modulul 1 ;

– scară de evacuare direct spre exterior.

Din punct de vedere al soluţiei constructive, modulul de expunere este alcătuit dintr-o structură metalică cu stâlpi, grinzi şi planşee. Conformaţia este următoarea : 13 travei de 5,00 m şi 2 deschideri de 21,00 m şi respectiv 7,00 m. Dimensiuni: L 65,78 x l 28,82 m.

Înălţimea parterului este de 4,00 m, iar a supantei de 3,50 m.

Cota 0,00 = 189,00, înălţimea maximă = 10,20 m.

Acoperirea spaţiilor s-a făcut cu o structură metalică formată din ferme curbe dispuse în axele traveilor.

– suprafaţa utilă pentru expoziţii – parţial pe două etaje;

– modularitate pentru această suprafaţă care să permită şi desfăşurarea unor evenimente mai mici simultan;

– grupuri sanitare corelate cu suprafaţa;

– zona utilităţilor.

Pavilioanele de Expoziţie cu o AD de 6.076,00 mp, sunt organizate în două module ce pot funcţiona independent dar şi simultan, având asigurată conexiunea între ele de o pasarelă închisă.

Modulul 1 (AC – 2.348,0 mp, AD – 3.313,0 mp) oferă o suprafaţă de expunere şi anexe distribuite într-un volum P+1E, astfel: hol primire şi zonă info, spaţii de expunere, cafe – bar cu oficiu, spaţiu pentru depozitare exponate (la parter) şi spaţiu expunere plus conexiune cu Centrul de Conferinţe şi modulul expoziţional 2 (la supanta).

Şi Modulul 2 (AC – 1.916,0 mp, AD – 2.763,0 mp) oferă firmelor incubate următoaele facilităţi: hol primire şi zonă info, spaţii de expunere, cafe – bar cu oficiu, spaţiu pentru depozitare exponate (la parter) şi spaţiu expunere plus conexiune cu Centrul de Conferinţe şi modulul expoziţional 1 (la supanta).

Suprafaţa parcării este de 3.400 mp, asigurând un nr. de 210 locuri parcare. Proiectarea parcajului s-a făcut în conformitate cu prevederile normativului P132 -1993 „Proiectarea parcajelor de autoturisme în locuri urbane”. Pentru accesul camional la clădirile de expoziţie şi la Centrul de conferinţe s-a proiectat un drum cu o lungime de 80 m şi lăţime de 6,5 m, precum şi platforme carosabile în suprafaţă totală de 3.800 mp.